Uncategorized

Gevelsysteem zonder thermische bruggen

De ontwikkeling van een glasvezelcomposiet koppelanker levert gevelsluitende en koudebrugvrije prefab wandelementen op.

Meer informatie